Kyyjärven Kirveskaankaalla  noin 17,4 hehtaarin hyväpuustoinen metsäpalsta. Palstalla ei ole lainkaan taimikoita, nuorta kasvatusmetsää on 16,7 %, varttunutta kasvatusmetsää on 33,9 % ja uudistuskypsää metsää on 20,7% palstan pinta-alasta, joten palstalla on arvokasvun lisäksi heti hakattavissa olevaa puustoa. Kitumaasuota on noin 5 hehtaaria , 28,7% pinta-alasta. Palstan puusto on pääasiassa kangasmaakuvioilla, kitumaalla olevan puuston osuus on noin 8% palstan puustosta, varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien osuus on n. 81% palstan puustosta. Palstalle johtavalle tieuralle on  tieoikeus, tieura soveltuu kulkemiseen kuivassa kesäkelissä ja talviaikaan.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 5 on luonnontilainen lähde, joka huomioitava hakkuissa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

4m leveä tieoikeus Auma-ahon metsäautotielta, tieoikeuden kohdalla raivattu tiepohja ilman ojia ja sorastusta, kuljettavissa talvella ja kuivana kesäaikana. Uran kivisyyden vuoksi puunkuljetus kuorma-autolla on mahdollista vain talviaikana. Tarkemmin kiinteistökartalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 312-403-878-5 Hiekanottopaikka 2) Yhteinen maa-alue 312-403-878-6 Venevalkama 3) Yhteinen maa-alue 312-403-878-29 Venevalkama 4) Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella