Kyyjärven Leppäahossa noin 49 hehtaarin metsätila. Tilasta noin 38 hehtaaria on kangasmaata, pääosin kuivahkoa kangasta ja noin kahdeksan hehtaaria on ojitettua suometsää, vajaa neljä hehtaaria on kitumaasuota. Metsäalueesta noin 20 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää. Tilan metsistä noin kahdenkymmenen hehtaarin alue on harvennushakkuun tarpeessa pikaisesti ja samoin noin kolmentoista hehtaarin alueella on taimikonhoidon tai nuorenmetsänhoidon tarvetta. Tilalle vievällä metsäuralla on tieoikeudet kunnossa, mutta ura on lähinnä talvikelissä kulkukelpoinen puunkorjuussa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, tarkemmin kiinteistörekisteriote ja kiinteistökartta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kiinteistörekisteriotteella ja kiinteistökartalla

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta