Hyvällä tieyhteydellä oleva kangasmaan metsätilan määräala. Palstan puusto on lähes kokonaan hyvässä arvokasvuvaiheessa olevaa nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää, vain reilu hehtaari on taimikkoa, jossa on tarvittavat taimikonhoitotyöt tehty, eli palstalle ei tarvita mitään välttämättömiä  metsänhoitotöitä. Puustosta noin 86,7 % on varttuneissa kasvatusmetsissä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Palsta sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, varsinainen muodostumisalue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeusrasite, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus Pietari Brahen tiellä, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 312-876-2-1 Kyyjärven kalastuskunta, tarkemmin kiinteistörekisteriotteella.