Kaksi peräkkäin olevaa metsätilaa hyväkuntoisen Isosaaren metsätien varrella, Laihian Jokiperässä.

Molemmilla tiloilla hoitotarvetta, taimikonhoitoa ja raivausta, joten raivaussahalle on käyttöä.  Kuviolla 1 on koivua polttopuuksi.

Tilat sijaitsevat Laihian ja Kurikan rajalla.

Puusto on pääosin taimikkoa n. 11,6 ha. Nuorta kasvatusmetsää on 0,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää 1,4 ha ja uudistuskypsää metsää 1,0 ha.

Kasvupaikkaluokat kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota 10,5 ha ja karukkokangasta tai vastaavaa suota 4,4 ha.

Puuston määrä keskimäärin n. 25 m3 / ha. 

Puulajisuhteet: mäntyä n. 80 %, kuusta n. 10 % ja koivua n. 10 %.

Palstat sijaitsevat Isosaaren metsätien varrella n. 620 m Havintieltä. Tilojen rajat Laihian ja Kurikan rajalla olevan ojan kohdalla. Saarenpää -tilan päätyraja ojan kohdalla. Kuvion 2 kohdalla oleva raja osittain umpeen kasvanut. Tilojen rajoilla oranssi metsätilojen nauhoitus, suuntaa antava. Isosaari -tila rajoittuu Isosaaren metsätiehen.

Metsätilat myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 27.9.2020 vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Isosaaren osalta: Tieoikeuksia: 1) Tieoikeus (000-2005-K19159) Isosaaren metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 9.9.2005 Voimaantulopvm: 4.2.1993 Arkistoviite: 17:52M- (Jurva) Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-411-2-22 ISOSAARI 2) Tieoikeus (000-2017-K29451) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 15.6.2017 Voimaantulopvm: 4.2.1993 Arkistoviite: 17:52M-(JURVA) Oikeutetut: 399-411-2-23 SAARENPÄÄ, 399-874-2-1 Lehtojen yhteismetsä (useassa kunnassa) Rasitetut: 399-411-2-22 ISOSAARI, 399-411-2-23 SAARENPÄÄ Saarenpään osalta: 1) Tieoikeus (000-2017-K29451) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 15.6.2017 Voimaantulopvm: 4.2.1993 Arkistoviite: 17:52M-(JURVA) Oikeutetut: 399-411-2-23 SAARENPÄÄ, 399-874-2-1 Lehtojen yhteismetsä (useassa kunnassa) Rasitetut: 399-411-2-22 ISOSAARI, 399-411-2-23 SAARENPÄÄ

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2005-K19159) Isosaaren metsätie Tieoikeus /1 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 9.9.2005 Voimaantulopvm: 4.2.1993 Arkistoviite: 17:52M- (Jurva) Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-411-2-22 ISOSAARI 2) Tieoikeus (000-2017-K29451) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 15.6.2017 Voimaantulopvm: 4.2.1993 Arkistoviite: 17:52M-(JURVA) Oikeutetut: 399-411-2-23 SAARENPÄÄ, 399-874-2-1 Lehtojen yhteismetsä (useassa kunnassa) Rasitetut: 399-411-2-22 ISOSAARI, 399-411-2-23 SAARENPÄÄ

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Isosaaren osalta: 1) Yhteinen vesialue 399-876-1-0 YHTEISET VESIALUEET (399-876-1-0,301-876-4-1) Rekisteröintipvm: 25.9.1992 Osuuden suuruus: 0,006098 / 110,791900 2) Yhteinen maa-alue 399-878-1-1 Hiekanottopaikat Rekisteröintipvm: 3.11.2015 Osuuden suuruus: 0,006098 / 91,875000 Saarenpään osalta: 1) Yhteinen vesialue 399-876-1-0 YHTEISET VESIALUEET (399-876-1-0,301-876-4-1) Rekisteröintipvm: 25.9.1992 Osuuden suuruus: 0,002199 / 110,791900 2) Yhteinen maa-alue 399-878-1-1 Hiekanottopaikat Rekisteröintipvm: 3.11.2015 Osuuden suuruus: 0,002199 / 91,875000