Noin 22,2 hehtaarin kokoinen määräala Hautala 399-408-2-184 nimisestä kiinteistöstä. Palsta sijaitsee Rokamaannevalla ja kulku palstalle on Murhaastontien kautta. Puustoa palstalla on noin 1100 m3, josta tukkia on noin 170 m3. Myytävästä alasta 14 hehtaaria on joutomaan nevaa, 0,4 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 7,8 hehtaaria on varttunutta kasvatusmetsää.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tie oikeus Murhaastontien kautta.

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin jäävät kantatilalle.