Koivuvaltainen ja hyväpuustoinen kasvatusmetsä Laihialla, Pyyrinmäen metsätien varrella.

Puusto on pääosin varttunutta sekä nuorta kasvatusmetsää. Kuviolla 4 on männyntaimikko, jonka keskipituus n. 4 m ja pinta-ala n. 1,8 ha.

Kasvupaikkaluokat tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 6,8 ha, kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 10,4 ha ja kuivaa kangasta tai vastaavaa suota n. 4,3 ha.

Harvennettavaa kuvioilla 1, 2, 3, 5 ja 6. Kertymä pääosin koivua ja haapaa.

Puuston määrä keskimäärin n. 109 m3 / ha. 

Puulajisuhteet: mäntyä n. 38 %, kuusta n. 12 %, koivua n. 41 % ja loput haapaa n. 9 %.

Palstalle menee hyväkuntoinen Pyyrinmäen metsätie. Palstalla on kartan mukaan kaksi muinaismuistoaluetta, hautaröykkiöitä, joilla ei kuitenkaan ole vaikutusta puuston kasvatukseen ja hakkuuseen.

Määräala myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 5.4.2020 vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2005-K21467) Pyyrin metsätie Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 29.9.2005 Voimaantulopvm: 13.12.1990 Arkistoviite: 5:368+K Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-405-11-70 HILTUNEN

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2005-K21467) Pyyrin metsätie Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 29.9.2005 Voimaantulopvm: 13.12.1990 Arkistoviite: 5:368+K Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-405-11-70 HILTUNEN

Osuus yhteisiin Ei ole