Laihian Jokikylässä hyvällä saavutettavuudella oleva runsaspuustoinen metsäpalsta. Tieyhteys Rantatieltä erkanevan tilustien kautta. Lisäksi tieoikeus Jokikylän metsätieltä, ajoura palstalle saakka.

Määräala koostuu yhdestä palstasta. Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Puustosta on varttunutta kasvatusmetsää n. 27,8 ha, uudistuskypsää metsää n. 4,3 ha ja taimikkoa n. 12,8 ha.

Kasvupaikkaluokat lehtomaista kangasta n. 2,4 ha, tuoretta kangasta n. 12,0 ha, kuivahkoa kangasta n. 30,2 ha ja kuivaa kangasta n. 0,3 ha.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla n. 133,5 m3 / ha ja  varsinaisella puustoalalla n. 187 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 78 %, kuusta n. 15 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 7 %.

Palstalla on hakkuumahdollisuuksia, uudistus- ja harvennushakkuuta usealla eri kuviolla, lisäksi myös kiireellistä taimikonhoitoa.

Palstan pohjoisosa, n. 21,6 ha, kuuluu Jokikylän osayleiskaava-alueeseen, josta valtaosa (n. 18,7 ha) on kaavoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Loppuosa (n. 2,9 ha) on kaavoitettu maaseutumaisen asumisen alueeksi. Tietoja kaavamerkinnöistä liitteessä.

Palstan rajoilla suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Määräala myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina15.8.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Jokikylän osayleiskaava 1 pohjoisosalla palstaa. Pääosin maa- ja metsätalousvaltaiseksi kaavoitettu. Lisätietoja liitteissä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: 4) Tieoikeus (000-2005-K25703), Rantatie, Tieoikeus /1, Rekisteröintipvm: 8.11.2005, Voimaantulopvm: 25.4.1983 Arkistoviite: tielautakunta, Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-403-1-203 MATTILA Tieoikeus /2 Rekisteröintipvm: 8.11.2005 Voimaantulopvm: 25.4.1983 Arkistoviite: tielautakunta Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-403-1-203 MATTILA 8) Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty (000-2016-K29438) Rekisteröintipvm: 24.5.2016 Voimaantulopvm: 9.11.1909 Arkistoviite: 983/1976, 3:58 Oikeutetut: 399-403-1-39 KIVIMÄKI, 399-403-1-68 RITAKORPI Rasitetut: 399-403-1-203 MATTILA

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

2) Tieoikeus (000-2005-K17623) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 26.8.2005 Voimaantulopvm: 29.1.1996 Arkistoviite: 3:389MOikeutetut: 399-403-1-203 MATTILA Rasitetut: 399-403-1-148 MIKKILÄ, 399-403-1-214 TARKKASEN-METSÄ, 399-403-1-215 HERMANTARKKANEN 4) Tieoikeus (000-2005-K25703) Rantatie Tieoikeus /1 Rekisteröintipvm: 8.11.2005 Voimaantulopvm: 25.4.1983 Arkistoviite: tielautakunta Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-403-1-203 MATTILA Tieoikeus /2 Rekisteröintipvm: 8.11.2005 Voimaantulopvm: 25.4.1983 Arkistoviite: tielautakunta Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-403-1-203 MATTILA 8) Tieoikeus, kaikkia oikeutettuja ei ole selvitetty (000-2016-K29438) Rekisteröintipvm: 24.5.2016 Voimaantulopvm: 9.11.1909 Arkistoviite: 983/1976, 3:58 Oikeutetut: 399-403-1-39 KIVIMÄKI, 399-403-1-68 RITAKORPI Rasitetut: 399-403-1-203 MATTILA

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 399-403-878-1 TERVAHAUTA, HIEKKAPAIKKA JA SAVIPAIKKA Rekisteröintipvm: 19.11.1993 Osuuden suuruus: 0,099000 / 0,625000 2) Yhteinen vesialue 399-876-1-0 Yhteiset vesialueet (399-876-1-0,301-876-4-1) Rekisteröintipvm: 25.9.1992 Osuuden suuruus: 0,099000 / 110,791900