Neljästä eri kiinteistöstä koostuva metsä- ja peltokokonaisuus Laihian Madesjoella. Metsä- ja joutomaata n. 5,2 ha ja peltoa n. 2,1 ha.

Metsä sijaitsee pääosin Mäkiranta 8:0 tilalla, jossa sitä on n. 4,2 ha. Puusto on varttunutta kasvatusmetsää. Tila koostuu kahdesta palstasta, joista toisella peltoalueen vieressä olevalla palstalla sijaitsevat purkukuntoiset rakennukset, joissa ei ole asuttu 20 vuoteen. 

Loppuosa metsästä sijaitsee vierekkäin olevilla Madesjoenmaa 3:24, Saarisalo 3:34 ja Pakkalansaari 3:38 -nimisillä tiloilla. Puusto on pääosin suojuspuumetsikköä n. 0,8 ha ja loput taimikkoa 0,3 ha. Osittain tilojen rajoilla suuntaa antava oranssi metsätilojen nauhoitus.

Viljelyksessä olevan pellon pinta-ala on n. 2,1 ha. Pellosta on vuokrasopimus, joka on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka. Tämän jälkeen tukioikeudet palautuvat omistajalle.

Tilat myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 20.10.2019 vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus (000-2005-K24215) Niittyjoen yksityistie Rekisteröintipvm: 25.10.2005 Voimaantulopvm: 1.5.1968 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-415-8-0 MÄKIRANTA 2) Tieoikeus (000-2017-K45281) / Leveys: 4 m Rekisteröintipvm: 3.11.2017 Voimaantulopvm: 16.12.1977 Oikeutetut: 399-415-8-0 MÄKIRANTA Rasitetut: 399-415-6-2 SAMELINHARJU Rajaukset: talvella

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 399-402-878-1 SORAPALSTA Rekisteröintipvm: 14.6.1989 Osuuden suuruus: 0,000836 / 5,479100 2) Yhteinen vesialue 399-876-1-0 YHTEISET VESIALUEET (399-876-1-0,301-876-4-1) Rekisteröintipvm: 25.9.1992 Osuuden suuruus: 0,007130 / 110,791900 3) Yhteinen maa-alue 399-878-1-1 Hiekanottopaikat Rekisteröintipvm: 3.11.2015 Osuuden suuruus: 0,007130 / 91,875000 4) Yhteinen maa-alue 399-878-13-1 Liko- ja myllypaikka Rekisteröintipvm: 15.9.1998 Osuuden suuruus: 0,007130 / 18,692500