Laihialla Tönkänloukolla hyvien tieyhteyksien varrella olevat peräkkäiset metsäpalstat. Palstojen läpi kulkevat Pahaluomantie ja Välikyläntie. Tilalla Tönkkä harvennettavaa ja raivattavaa kuvioilla 1 ja 3, mm. paljon polttopuuta.

Myyntikohde koostuu metsätilasta ja määräalasta. Tilalla Tönkkä 1:30 on kolme palstaa ja määräala Koivusalossa on yksi palsta. Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Puustosta on varttunutta kasvatusmetsää n. 6,9 ha ja nuorta kasvatusmetsää n. 0,5 ha.

Kasvupaikkaluokka lehtomaista kangasta n. 2,6 ha ja tuoretta kangasta n. 4,8 ha.

Puuston määrä keskimäärin n. 154 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 78 %, kuusta n. 6 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 16 %.

Osalla palstojen rajoista suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään torstaina 19.8.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, ks. kiinteistörekisteriotteesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tönkkä 1:30 1) Tieoikeus Oikeutettu: 399-406-1-30 TÖNKKÄ Rasitetut: 399-406-1-36 KOIVUSALO 2) Tieoikeus Oikeutetut: 399-406-1-36 KOIVUSALO Rasitettu: 399-406-1-30 TÖNKKÄ 3) Tieoikeus (Y2002-27506) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 11.10.2002 Arkistoviite: 399:2002:32 Oikeutetut: 399-406-1-30 TÖNKKÄ Rasitetut: 399-406-1-36 KOIVUSALO Koivusalo 1:36 3) Tieoikeus (Y2002-27499) PAHALUOMAN METSÄTIE Tieoikeus /2 Leveys: 14 m Rekisteröintipvm: 11.10.2002 Arkistoviite: 399:2002:32 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 399-406-1-36 KOIVUSALO

Osuus yhteisiin Ei ole