Mukava metsätila, erinomaisella sijainnilla, Vaimarontien varrella, Laitilassa.

Tilan arvioitu kokonaispuusto 571 m3., josta tukkipuuta 378 m3. Tilalla päätehakkuukypsää metsää 2,1 ha ja ylispuustoista taimikkoa 5,2 ha. Loppu pinta-alasta varastopaikkaa ja myös pieni siivu Vaimarontien toisella puolella. Tilan maapohjat pääosin mustikkatyypin ja puolukkatyypin kankaita. Maasto on mukavan vaihtelevaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilalla liittymä Vaimarontielle.

Osuus yhteisiin Ei ole