Lapinjärven kunnan Harsbölen kylässä Svartholmen-niminen metsätila Rn:o 1:43 (kiinteistötunnus 407-402-1-43). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 60,55 ha. Metsät ovat hoidettuja ja 80 % pinta-alasta on kasvatusmetsiä. Pääosa hakkuista ja hoitotöistä on suoritettu viime vuosien aikana ja puusto on hyvässä kasvuvaiheessa.

Kiinteistölle on kuljettu naapurin puolelle loppuvaa kantavaa metsäautotietä pitkin, josta eteenpäin on talvikulkukelpoinen ajoura, joka kulkee kiinteistön halki noin kiinteistön puoliväliin saakka.

Kiinteistön halki kulkevat Fingridin OYJ:n ja Kymenlaakson sähköverkko Oy:n voimajohtolinjat.

Ilmatar Windpower Oyj:llä on alueella käynnissä selvitystyö tuulivoimapuiston rakentamiseksi. Päätöksen tekeminen kiinteistön maiden vuokraamisesta tuulivoimayhtiölle jää uudelle omistajalle. Lisätieodot hanketta koskien saatavissa välittäjältä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Fingrid OYJ:n ja Kymenlaakson sähköverkko Oy:n voimajohtolinjat. ks kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kulku kiinteistölle on ollut lännestä Sandforsintieltä erkanevaa metsäautotietä pitkin, naapurin tilan läpi. Tästä ei kuitenkaan ole manintaa kiinteistörekisteriotteessa eikä virallista tieoikeutta ole olemassa. Uuden omistajan on mahdollista hakea maanmittauslaitokselta tietoimitusta tieoikeuden perustamiseksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesi- ja maa-alueisiin kuuluvat kauppaan. Ks. kiinteistörekisteriote. Yhteinen vesialue on Tesjoessa, Tervajärvessä ja Särkjärvessä.