Varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää hyvällä kasvupohjalla, ei rakennuksia

Myynnin kohteena on Jussilan tilan Viitakummuntien eteläpuolinen palsta. Tila on hyvässä arvokasvuvaiheessa; varttunutta kasvatusmetsää on 58 % ja nuorta kasvatusmetsää 21 %. Nuorimmat taimikot ovat jo viisimetrisiä. Tilan järeämmästä puustosta suunnilleen puolet on mäntyä, puolet kuusta. Kuitupuusta eniten on koivua, vähiten mäntyä. Taimikot ovat kuusta. Kasvupohja on lähes kokonaan tuoretta kangasta tai lehtomaista kangasta. Harvennushakkuut ja taimikonhoitotyöt ajankohtaisia. 

Puuta hehtaarilla on (puumäärä jaettuna määräalan pinta-alalla) noin 112 m3. Puustosta tukkeja on noin 20 %. Pohjahinnalla hehtaarihinnaksi tulee  3694 € ja kuution hinnaksi 33 €. 

Kaupan kohteena on tilakarttaan kuvionumeroilla merkitty alue. 

Tarjoukset 5.10. klo 15 mennessä, kiitos. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Viitakummun yksityistie, voimansiirtolinja

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Panttikirja ei ole velan vakuutena. Kohdennetaan myyjän kustannuksella kantatilalle, ellei muuta sovita.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tila rajoittuu Viitakummuntiehen. Määräalan eteläpäässä peltotie kulkee naapurin puolella. Uuden omistajan neuvoteltava tien käytöstä naapurin kanssa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Tölvänniemen osakaskunnan yhteinen vesialue 402-876-2-0 ja Lampsin osakaskunnan yhteinen vesialue 402-876-3-0. Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin jaetaan kantatilalle ja määräalalle pinta-alojen suhteessa.