Metsää ja peltoa, jotka mahdollista ostaa myös erikseen.

Tilan metsistä noin puolet on taimikkoa  ja siksi hinta on vielä edullinen. Lähes kolmannes on varttunutta kasvatusmetsää ja pari hehtaaria uudistuskypsää metsikköä.  Myyntipuun mitat täyttävä puusto on kuusivaltaista, taimikot ovat sekä kuusta että mäntyä.  Kasvupohja on pääosin lehtomaista ja tuoretta kangasta. Puustoa on n. 86 m3/ha (puumäärä jaettuna metsän pinta-alalla). Tukkeja tästä on lähes puolet. 

Pellot, joita vuokrasopimuksen mukaan on 5,5 ha, on vuokrattu 31.12.2023 saakka. Tuet ovat vuokralaisen omaisuutta. Kaupantekovuoden vuokratuoton saavat myyjät.

Myyjät pidättävät itselleen rakennukset noin 0,5 hehtaarin rakennuspaikalla. Esitteen liitteenä on kartta myyjille jäävästä alueesta. Lohkomistoimituksessa voidaan yhteisymmärryksessä ostajan kanssa järkevöittää rajoja siten, ettei rajoista tule niin mutkaiset kuin mitä kartassa on.  Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin jaetaan määräalan ja kantatilan kesken pinta-alojen suhteessa. 

Voit tehdä tarjouksen erikseen pelloista ja metsästä. Mainitse tästä tarjouksen lisätiedoissa. 

 

Tee tarjous viimeistään 18.6. klo 15.  (tarjousaikaa siirretty päivällä myöhäisemmäksi muiden töiden aikataulutuksen vuoksi). HUOM. VOIT TEHDÄ YHTEISTARJOUKSEN TÄMÄN TILAN KANSSA MYÖS KOHTEESTA TIRINPURO. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus tilojen Tynnyrisuo 48-22 ja Nyrkkiharju 48-23 hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiukonmäki-Leppäahon yksityistie

Osuus yhteisiin Ei ole