Taimikkoa ja varttunutta kasvatusmetsää

Kohde on rajoiltaan itsenäinen määräala Karkiniemen tilasta. Kasvupohja on hyvin tuottavasta  lehtomaisesta kankaasta kuivahkoon kankaaseen tai sitä vastaavaan suohon. Puusto on mäntyvaltaista. Osa taimikoista on hoidettuja, osa kaipaa raivausta ja mahdollisesti täydennystä.  Puustossa merkkejä hirvien läsnäolosta. 

Ei tarjousaikaa, ehditkö sinä ensin?

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaava ei ulotu määräalalle saakka.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kuoletetaan määräalan osalta.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Määräalan eteläpuolelta, Puronotkon tilan, kt. 402-412-16-37, kautta 3 m leveä tieoikeus vuodelta 1954. Tilalle pääsee pohjoisen puolelta, mutta sitä kautta ei ole virallista tieoikeutta. Asia kannattaa ottaa esille lohkomistoimituksessa ratkaistavaksi.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Onkiveden osakaskunnan yhteinen vesialue 402-876-1-1. Määräala saa pinta-alansa suhteessa osuudet yhteisiin.