Nuorta kasvatusmetsää ja uudistuskypsää

Tila on Maaseläntien läheisyydessä hyvin tuottavalla  rehevällä kasvupohjalla.  Puusto on pääasiassa kuusta, mutta nuoressa metsässä myös koivukuitua. Tilan kokoon nähden hyvät hakkuumahdollisuudet. 

Puusto keskimäärin n. 126 m3/ha. Tukkien osuus puustosta n. 43 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 5 238 €.

Tarjoukset 8.7. klo 12 mennessä, kiitos.

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Männistön yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Männistön yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Lukkarilan osakaskunnan yhteinen vesialue 402-427-876-1 ja yhteiset vesijättöpalstat 402-427-878-7