Hyväpuustoinen tila, ei rakennuksia

Tilan puustosta 2/3 on varttunutta kasvatusmetsää, vajaa viidesosa taimikkoa ja loput noin 16 % (4,7 ha) uudistuskypsää metsää. Kaikki taimikot ovat varttuneen taimikon mitoissa (yli 1,3 m).  Havupuusta puolet on kuusta, puolet mäntyä. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta tai sitä vastaavaa suota. 

Puuta tilalla on n. 159 m3/ha. Puustosta tukkeja on noin 41 %. Lähtöhinnalla hehtaarihinnaksi tulee n. 5017 € ja kuutiolle n. 31,65 €. 

Odotamme tarjouksia 28.6. klo 15 saakka. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokausi ennen tarjousajan päättymistä (työpäivinä), koska työskentelemme paljon etänä tai muilta toimistoilta käsin. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Poikkeamisluvalla mahdollista??? Lampi on aika pieni.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle on kuljettu tilan länsipuolelta kolmen maanomistajan keskenään tekemän sopimuksen perusteella. Koska sopimusta ei ole viety maanmittauslaitoksen järjestelmään eikä näin ole sovittu tehtäväksikään, sopimus sitoo yksityistielain mukaan vain sopijapuolia ja heidän jälkeläisiään. Kaupan jälkeen olisi hyvä hakea tietoimitusta ja sopia uudelleen tienpaikasta, leveydestä ja muista ehdoista.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 402-403-876-2 Kortelampi ja Kaijansalon osakaskunnan yhteinen vesialue 402-876-8-0.