Uudistuskypsää metsää ja varttunutta taimikkoa. Ei rakennuksia eikä peltoa.

Väisälänmäen upeissa maisemissa metsätila, jonka puustosta on 41 % päätehakkuuikäistä ja 38 % varttunutta taimikkoa ja 18 %  varttunutta kasvatusmetsää. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta. Pääpuulaji on kuusi. Tilalla on runsaat hakkuumahdollisuudet. Taimikonhoito ajankohtaista (ks. kuvat). Metsälain 10 § metsänkäsittelyä rajoittava kohde noro kuviolla 6,  n. 0,9 ha. 

Puusto on n. 149 m3/ha (puumäärä jaettuna tilan pinta-alalla). Puustosta on tukkeja n. 58 %. Hehtaarihinnaksi hintapyynnöllä tulee n. 6369 € ja kuutiolle n. 42,80 €. 

Tarjoukset 12.11. klo 15 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Merkintä M-1 eli maa- ja metsätalosvaltainen alue, jolle haja-asutusluonteiseen rakentamiseen. ks. liitteenä kaavakartta ja kaavamääräykset

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Luotoniemen yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Luotoniemnen yksityistie sekä tieoikeus tilan Metsärinne, kt. 402-419-12-7 kautta. Ks. kiinteistörekisteriote sekä virallinen kartta.

Osuus yhteisiin Ei ole