Erinomaisella paikalla Paisuantien varrella liki kokonaan n. 13 vuotiasta taimikkoa 

Maantiehen rajoittuva pikkutila hyvin tuottavalla kasvupohjalla. Tienvarressa on n. 0,6 ha päätehakkuuikäistä kuusikkoa, taustalla   n. 4 metriä pitkää kuusentaimikkoa. Taimikonhoitotyöt ajankohtaisia. Hirvien läsnäolo näkyy tilalla, mutta taimikoissa on edelleen riittävä määrä taimia tuottavaan metsään. 

Tarjoukset 23.10. klo 12 mennessä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeus Kivimäen, kt. 402-412-40-45 tilan hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kivimäki, kt. 402-412-40-45 tilan kautta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kumpusentausmaan osakaskunnan yhteinen vesialue 402-412-876-2