Kylätien halkoma tila, puolet varttunutta ja uudistuskypsää metsää

Päätila, Myllymäki, on hyvällä paikalla Araratintien molemmin puolin. Puusto on  kuusivaltaista, kasvupohjasta suurin osa on hyvin tuottavaa lehtomaista kangasta, n. 4 ha suota (CT), muu osa siltä väliltä. Harvennukset on pääosin tehty.   Myllymäen tilan kyljessä on 0,6 ha metsätila, joka myydään samalla kaupalla. 

Nuorta kasvatusmetsää on n. 36 %, varttunutta n. 35 % ja päätehakkuuikäistä 15 %. Puusto n. 102 m3/ha. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee n. 3200 € ja n. 31 €/m3

Kohteella on vanhoja, käyttötarkoitukseensa sopimattomia rakennuksia ja niiden jäänteitä.  Asuinrakennuksessa ei ole sähköä eikä vesijohtoa. Myyjä ei vastaa rakennusten eikä irtaimiston mahdollisista hävittämiskustannuksista. 

Tarjoukset 22.8. klo 12 mennessä, kiitos!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ararat-Vuorinen yksityistie, tieoikeus Syrjälän 2-9 ja Nurkkalan 2-30, hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Panttaus 40 000 e, kirjallinen panttikirja, joka luovutetaan ostajalle kaupantekotilaisuudessa. Pantti ei ole velan vakuutena, vaan myyjän hallussa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ararat-Vuorinen yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myllymäen tilalla osuus Pitkälänmäen osakaskunnan vesialueeseen.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta