Tuloja harvennushakkuilta, kuntoa  ja tekemisen iloa taimikonhoitotöistä

Tilan puustosta n. 2/3 on kuusentaimikkoa, loput pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Kasvupohja on kokonaan  joko tuoretta kangasta tai lehtomaista kangasta. Tilan perimmäinen kulma on ojitettu äskettäin  hakkuiden jälkeen. Harvennushakkuut ovat  ajankohtaisia samoin taimikonhoitotyöt.

Tilan kulmauksessa  erikoisuutena laavu ja puuvarasto, ks. kuvat.

Puusto on noin 58,70 m3/ha, puustosta on tukkeja n.  14 %. Hintapyynnöllä hehtaarihinnaksi tulee 3182 € ja kuutiolle hintaa 51.60 €. 

Tee tarjous 22.6. klo 15 mennessä, kiitos. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta  ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaura-ahon metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaura-ahon metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Koppolan osakaskunnan yhteinen vesialue 402-405-876-1