Taimikkoa ja nuorta kasvatusmetsää n. 80 % tilan pinta-alasta. Ei rakennuksia. 

Kuusivaltainen tila, rehevät kasvupohjat. Taimikoita on aivan pienistä taimikoista varttuneisiin. Tilasta on pidetty huolta. Viime vuonna on tehty terveyslannoitus 4,7 hehtaarin alalle. Edellisenä vuonna oli varhaisperkaus 1,7 hehtaarilla. Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuudet painottuvat harvennuksille. 

Puusto n. 64 m3/ha (puuston määrä jaettuna tilan pinta-alalla). Tukkeja puustosta n. 13 %. Hehtaarihinta pohjahinnalla on noin 2700 €. 

Erinomainen tilaisuus sinulle, joka haluat päästä hyvän kokoisen tilan omistajaksi siinä vaiheessa, kun hinta on vielä alhainen. 

Lisäys 6.4. Tilan länsipuolella oleva tie on aurattu, mutta se päättyy puomiin tilan jälkeen. Sivuutus- tai kääntöpaikkaa ei ole. 

Tarjoukset 12.4. klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon töitä etänä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilojen Mäenpää, kt. 402-416-1-18 ja Takala, kt. 402-416-1-15 kautta. Lisäksi lastauspaikka tilalla Ollikkala, 402-416-1-12. Ks. kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 402-416-876-1 Pitkälänmäen osakaskunta Yhteinen vesialue 402-416-876-2 Pahalampi