Pitkämäentiehen rajoittuva metsätila. Yli puolet varttunutta kasvatusmetsää. Lähistöllä tila, josta voit tehdä yhteistarjouksen tämän tilan kanssa.

Tilan muoto on aivan erinomainen. Se rajoittuu tiehen noin kilometrin matkalta. Kauimmaisesta nurkasta suoraan tielle on matkaa n. 340 m.  

Tilan puustosta 55 % (13,7 ha) on varttunutta kasvatusmetsää, varttuneita taimikoita n. 15 %. Loput nuorta kasvatusmetsää (4 ha) ja uudistuskypsää puustoa (3 ha). Harvennushakkuut ajankohtaisia usealla kuviolla. Kasvupohjasta hiukan yli puolet on kuivahkoa kangasta tai sitä vastaavaa suota, loput tuoretta tai lehtomaista kangasta. Pääpuulaji on mänty. Taimikot ovat sekä kuusta että mäntyä. Taimikoissa näkyy paikoitellen hirvien läsnäolo.

Tilan puusto on n. 147 m3/ha (tilan pinta-ala jaettuna puumäärällä). Tukkeja puustosta on noin 26 %. Hehtaarihinnaksi pohjahinnalla tulee n. 4 217 € ja hintaa kuutiolle n. 28,60 €.

Tilalla on joitakin ikivanhoja rakennuksia  (asuinrakennus, sauna, latoja ym. ks. kuvat). Myyjät vievät suurimman osan irtaimistosta  pois sovittuun päivään mennessä ja loput jäävät ostajalle. Myyjät eivät vastaa irtaimiston mahdollisista hävittämiskustannuksista. Kiinteistöveroa on maksettu muutamia euroja vuodessa. 

Samalla kaupalla voit ostaa myös alle kahden kilometrin päässä olevan toisen tilan, ks. Kalliola. 

Tarjousaika päättyy 18.6. klo 15 (tarjousaikaa siirretty päivällä eteenpäin muiden töiden aikataulutuksen vuoksi). Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, etätöiden ja muilla toimistoilla työskentelyn vuoksi ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tieoikeuksia kirjattu lakanneiden kiinteistöjen hyväksi kiinteistörekisteriotteen mukaan.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Panttikirja kuoletetaan ennen kauppaa.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tila sijaitsee yleisen tien varrella.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Halolan osakaskunnan yhteinen vesialue 402-412-876-6