Kaksi hyvän kokonaisuuden muodostamaa tilaa, ei rakennuksia, lyhyt matka Varpaisjärven keskustaan

Metsätien halkoma tilakokonaisuus, jonka puusto varttuneista taimikoista uudistuskypsään. Järeämpi puusto on suunnilleen puolet mäntyä, puolet kuusta, kuitupuu enimmäkseen sekä kuusta että koivua. Kasvupohja on pääosin tuoretta kangasta. Harvennukset ja taimikonhoitotyöt ajankohtaisia. 2,1 ha yli satavuotiasta kuusikkoa. 

Puusto n. 88 m3/ha (arvion puumäärä jaettuna kohteen pinta-alalla), puustosta tukkeja noin 29 %. Lähtöhinnalla hehtaarihinnaksi tulee noin 3500 € ja kuutiolle noin 40 €. 

Helppo käydä tutustumassa, tie halki tilan. Tarjoukset 26.8. klo 15 mennessä. 

Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään vähintään vuorokautta (työpäivinä laskien) ennen  tarjousajan päättymistä, koska teemme paljon etätöitä tai olemme toisilla toimistoilla. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Valtala: tieoikeus naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote. Sähkölinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kauppa edellyttää viranomaisen hyväksymisen.

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole