Tilalle on hyvä kulkuyhteys. Sileänharjuntie kulkee tilan läpi. 

Tilalla on uudistusikäistä metsää noin 4,0 ha, muuta maata noin 0,2 ha ja joutomaata noin 0,1 ha.

 

Tarjous on jätettävä viimeistään 12.7.2020

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

voimansiirtolinja, tieoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole