Pääosin varttuneista taimikoista muodostuva metsätila. Metsätie palstalle.

Pääosin varttuneista 15-20 vuotiaista männyn ja kuusen taimikoista muodostuva metsätila. Palstalle tie perille. Tilalla kulkee osittain umpeen kasvanut tasattu tiepohja joka vaatii raivausta.  Kuviolla 7 metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö, luonnontilainen vähäpuustoinen suo.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttaote, Tieoikeus (Y2003-11992).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttaote, Tieoikeus (Y2003-11992).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-1 Säämälän kylä talojen n:ot 1-3 yht., Yhteinen vesialue 405-876-5 Säämälän kylä talojen n:ot 1-3 yht, Yhteinen vesialue 405-876-2 Kangaslampi.