Noin 52,1 hehtaarin suuruinen määräala hyvien tieyhteyksien varrella.

Pääasiassa varttunutta kasvatusmetsää. Kohteella on vanha lato. Ladossa olevaa irtaimistoa viedään pois.
Määräalle /määräalla hyvät tieyhteydet. Palsta rajoittuu Kasarinjärveen.
Kannattaa käydä heti tutustumassa paikan päällä ennenkuin sataa lunta!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (405-Y45). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 18.4.2011.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei ole yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa. Tarkemmin kaavakarttaote (liite)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, voimansiirtolinjoja, maantien suoja-alue ja sähkölinjoja. Tarkemmin palstan karttaote ja kokotilan kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin palstan karttaote ja kokotilan kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle/ kaupankohteelle pinta-alan suhteessa. 1) Yhteinen vesialue 405-570-876-1 Ihakselan osakaskunta. Tarkemmin koko tilan kiinteistörekisteriote (liite).