N. 11,4 hehtaarin määräala. Metsät suurimmalta osin uudistuskypsää metsää, hyvät tieyhteydet. Puusto n. 2800 m3. 

Poikkeuksellisen runsaspuustoinen määräala. Kahdesta määräalasta muodostuva metsikkö kokonaisuus, määräalakartta vihreällä värjätty alue. Kiinteistöstä Ruusula määräala n. 8,0 hehtaaria ja kiinteistöstä Karkmäki määräala n. 3,4 hehtaaria. Metsäalasta yli 90% uudistuskypsää metsää. Määräalojen pohjoisrajalla metsälain 10§ mukaiset elinympäristöt, kuviot 10 ja 15.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Tieoikeus ( Y2004-14215) Kurksuon metsätiet-yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Raasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Tieoikeus ( Y2004-14215) Kurksuon metsätiet-yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen maa-alue 405-543-878-12 Kotasaari ja Kotaluoto, Yhteinen vesialue 405-876-28-1 Jänhiälän vesialueiden osakaskunta.