Kiinteistöt  Perä-Potti 5:1 (2,732 ha) ja Soikorpi 5:27 (1,886 ha) ja noin 30,6 hehtaarin suuruinen määräala kiinteistöstä Järvelä 5:45 hyvien tieyhteyksisien varrella.

Puusto pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.
Määräala kiinteistöstä Järvelä 5:45 on noin 15,1 hehtaarin suuruinen louhosalue, mikä on vuokrattu 12.6.2034 saakka. Tarkemmin vuokrasopimuksessa (liite). Kauppavuoden tuoton saa ostaja. Louhosalueelle ei saa mennä!
Yleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja on kaksi Kasarinjärvestä laskevan Urpalanjoen rannalla. Tarkemmin kaavakarttaote.
Kannattaa käydä tutustumassa ennenkuin sataa lunta!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (405-Y45). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 18.4.2011.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yleiskaavan mukaisia rantarakennuspaikkoja on kaksi Kasarinjärvestä laskevan Urpalanjoen rannalla. Tarkemmin kaavakarttaote (liite).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, talousveden ottaminen ja johtaminen, maantien suoja-alue ja sähkölinjoja Tarkemmin kiinteistöjen karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupankohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kiinteistöjen karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistöllä Perä-Potti 405-570-5-1: Yhteinen vesialue 405-570-876-1 Ihakselan osakaskunta. Kiinteistöllä Soikorpi 405-570-5-27; ei ole osuutta. Määräallalle kiinteistöstä Järvelä 405-570-5-45 pinta-alan suhteessa: Yhteinen vesialue 405-570-876-1 Ihakselan osakaskunta. Tarkemmin Tarkemmin kiinteistöjen kiinteistörekisteriotteet (liitteet)