Puustoinen metsätila Kirkkovuorentien varrella. Tilalla hyvät hakkuumahdollisuudet.

Puustoinen tila (n. 810 m3), mikä muodostuu kolmesta palstasta. Pääasiassa (n. 32 %) uudistuskypsää metsää mutta myös nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.

Alueella on voimassa keskustaajaman osayleiskaava, itäinen osa-alue. Linkistä pääset kaavan sivuille: https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Rakentaminen-ja-maankaytto/Kaavoitus/Yleiskaavoitus/Viimeisimmat-yleiskaavat-ja-osayleiskaavat/Keskustaajaman-osayleiskaava-2030-itainen-osa-alue

Pohjoisin palsta on osayleiskaavan asumisen reservialueella A-res, jonne ei ole määrätty rakennusoikeutta tai pinta-alavaatimusta, joten rakennuspaikka tulee hakea suunnittelutarveratkaisun kautta. Suunnittelutarveharkinnassa pohditaan rakentamisen mahdollisuutta mm. osayleiskaavan yleismääräysten kautta. 
Eteläiset palstat ovat molemmat maa- ja metsätalousvaltaisella M-1-alueella, jonne rakentaminen suunnitteluratkaisun kautta on mahdollista, kun pinta-ala vaatimus 1 ha täyttyy. Lounainen palsta näistä kahdesta on luo-3-aluetta, eli alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (405-Y34). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 27.8.2007. Voimaantulopvm: 22.10.2007. 2) Yleiskaava (405-Y48). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 13.11.2017. Voimaantulopvm: 15.1.2018.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, talousveden johtaminen, viemärijohto Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 405-876-12-0 Partalan osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite) Jos määräalakauppoja, niin osuus yhteisiin pinta-alan suhteessa.