Kahden hyväpuustoisen metsätilan muodostama kokonaisuus Lappeenrannan kaupungin Ylämaan pitäjän Mätön kylällä.

Kahden erillisen metsätilan muodostama kokonaisuus, joista toiselle on rakennettu vuonna 2015 n. 98 m2 suuruinen, puurakenteinen kalustohalli. Halli on rakennettu harkoista tehdyn kivijalan päälle, mutta lattiataso on vuorisoraa. Hallissa on 4 m korkeat ovet, sekä peltikate + aluskate.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kotila -tila sijaitsee osin yleiskaava- ja rantakaava-alueella, mutta kaavaan ei ole kirjattu rakennusoikeutta tilalle. Kaavatunnukset ilmenevät liitteenä olevalta Kotila tilan kiinteistörekisteriotteelta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei kaavaan kirjattua rakennusoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tiloille rasitteita muodostavien tieoikeuksien ja olemassa olevien teiden lisäksi Kotila tilalle muodostavat rasitteen myös Kaakon Alueverkko Oy:n voimalinja ja Monnonjärven rannalle kirjattu venevalkamaoikeus ja oikeus vesijohdon sijoittamiseen. Rasitteet ilmenevät myyntiesitteen liitteinä olevien, kummankin tilan kiinteistörekisteriotteilta ja kiinteistörekisterin karttatulosteilta

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Tilat myydään vapaina kaikista kiinteistörasituksista. Tilojen rasitustodistukset ovat myyntiesitteen liitteinä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kummankin tilan tieoikeudet ovat kunnossa. Riihikorpi tilan halki kulkevan Helppään yksityistien tiemaksut vuosittain keskimäärin 100 - 200 €/vuosi. Tieoikeudet ilmenevät liitteenä olevilta kiinteistörekisteriotteilta ja kiinteistörekisterin karttaotteilta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kummallakin tilalla on osuuksia Lahnajärven osakaskunnan yhteiseen, rekisteröityyn vesialueeseen, jotka ilmenevät tilojen liitteinä olevilta kiinteistörekisteriotteilta.