Erittäin puustoinen 2,7 hehtaarin suuruinen palsta Joutsenon Korvenkylässä lähellä Salotietä

Puustoltaan pääasiassa uudistuskypsää metsää.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistus 14.1.2020, liite).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet). Kirjattu tieoikeus palstasta etelään.

Osuus yhteisiin Ei ole