Yläjokeen ja Matalajärveen rajoittuva metsätila. Kiinteistöllä yleiskaavaan merkitty rantarakennuspaikka.

Monipuolinen rantametsätila Ylämaalla.  Tie kiinteistölle. Tilalla varttuneita taimikoita 7,2 hehtaaria, jossa osassa taimikonhoito tarvetta. Kiinteistöllä Matalajärven rannalla yleiskaavaan merkitty rantarakennuspaikka. Yläjoen varsi merkitty yleiskaavassa suojelualue, SL, merkinnällä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y45)

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavakartta

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-483-876-1 Sirkjärven osakaskunnan vesialue