Metsätila lähellä Lappeenrannan kaupunkia. Hyvä sijainti.

Metsätila lähellä Lappeenrannan kaupunkia. Pääosin varttuneista taimikoista ja nuorista sekä varttuneista kasvatusmetsistä muodostuva metsätila. Tilan metsänhoidollinen tilanne on hyvä. Puusto pääosin kuitupuuta, kokonaispuusto 1537 m3, josta kuitupuuta 1244 m3. Tilalla seuraavan 10 v. aikana runsaasti harvennushakkuu mahdollisuuksia. Kuviolla 13 laavu. Nuorissa taimikko kuvioissa varahaishoidon tarvetta.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Maantien suoja-alue ( 000-2007-K28075)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleinen tie, Vanha Viipurintie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-485-876-1 Sunilan osakaskunta