Metsäpalstat hyvien tieyhteyksien varrella!

Kaupankohde käsittää kiinteistön  Päivärinta 405-536-7-40 (3 palstaa) ja määräalan kiinteistöstä Päivölä405-536-7-94 (3 palstaa).  Yhteensä noin 12,9 hehtaaria. Palsta sijaitsevat moottoriliikennetien Kuutosen molemmin puolin. 
Puustoltaan pääasiassa nuorta- ja varttunutta kasvatusmetsää.
Hyvät tieyhteydet;  Veromalammentie ja Toivontie kulkevat palstojen poikki.
Käy paikan päällä tutustumassa kohteisiin!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Päivölä405-536-7-94: Yleiskaava. Hyväksymis-/vahvistamispvm: 10.6.1994.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantaa ei ole.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, viemärilinja ja sähkölinja Tarkemmin kohteiden karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinnityksiä tai erityisiä oikeuksia. Muistutukset: 1) Ratatoimitus 18.9.2018. Tarkemmin rasitustodistukset (liitteet) ja kohteisiin kohdistuvan ratatoimituksen kartat ja selitelmät ko. kohteista (liitteet).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin kohteiden karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle pinta-alan suhteessa. Yhteinen vesialue 405-876-28-1 Jänhiälän vesialueiden osakaskunta. Tarkemmin kohteiden kiinteistörekisteriotteet (liitteet)