Noin 25,5 hehtaarin metsäalue. Kohde muodostuu kahdesta kiinteistöstä ja yhdestä noin 15,3 hehtaarin määräalasta.

Kolmesta erillisestä metsäpalstasta muodostuva metsäalue. Kiinteistön Pekansuo 405-552-1-21 pinta-ala on 8,19 hehtaaria, josta metsämaata 7,2 hehtaaria ja viljelemätöntä peltoa  noin 1,0 hehtaaria. Kiinteistöllä purkukuntoinen latorakennus. Pekansuon metsäala valtaosin v. 2021 istutettua kuusentaimikkoa. Pekansuo kiinteistölle johtaa kevytrakenteinen tieura (talvitie) Konnunsuontieltä.

Kiinteistön Timon-Niitty pinta-ala on 1,95 hehtaaria, josta 1,7 hehtaaria on osittain luontaisesti metsittynyttä vanhaa viljelysmaata. Kiinteistölle Timon-Niitty johtaa hyväkuntoinen sorastettu peltotie Hyvättiläntieltä.

Määräala kiinteistöstä Haapala 405-548-1-3 on pinta-alaltaan noin 15,3 hehtaaria, josta metsämaata on n. 14,7 hehtaaria. Määräalan läpi kulkee metsätie, Haukkavuorentie. 

Voit tehdä halutessasi tarjouksen erillisestä palstasta. Muista mainita tarjousta tehdessäsi mitä palstaa tarjous koskee.  Kokonaisuudesta tehdyt tarjoukset ovat ensisijalla tarjouksia vertailtaessa. 

 

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Karttaote, Tieoikeus (Y2002-16912) Haukkavuoren yksityistie. Puutavaran varastointi (Y2002-16937) Haukkavuoren yksityistie. Tieoikeus ( Y2002-16981).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Karttaote, Tieoikeus ( 000-2013-K2815), Tieoikeus (Y2002-16912) Haukkavuoren yksityistie.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-24-1 Luukulkkula-Nevala-Tiimola osakaskunta.