Taimikkovaltainen palsta hyvien tieyhteyksien varrella.

Noin 3,9 hehtaarin suuruinen taimikkovaltainen metsätila, mikä rajoittuu osittain metsäautotiehen. Tilalla myös varttunutta kasvatusmetsää. 
Kaupankohteeseen ei kuulu noin 0,35 hehtaarin suuruinen kaistale (merkitty maastoon) radan varessa, minkä lunastus on vireillä.
Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa kohteeseen!

Hyvä puuhapalsta!

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava. 2) Asemakaava (ohjeellinen tonttijako). Tila on asemakaavassa harmaata teollisuuteen tarkoitettua tonttimaata. Tarkemmin kiinteistörekisteriote ja kaavakarttaote Liitteet).

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Muistutukset: 1) Ratatoimitus 18.9.2018. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole