Neljästä kiinteistöstä muodostuva yhtenäinen tila kokonaisuus lähellä Lappeenrannan kaupunkia.

Neljästä erillisestä kiinteistöstä muodostuva kohde. Kiinteistöt muodostavat yhtenäisen 13,162 hehtaarin tila kokonaisuuden, metsäarvioiden mukaan pinta-ala on yhteensä 14,63 hehtaaria. Kiinteistöllä vanhoja viljelysmaita jotka ovat osittain metsittyneet, osalle aluetta voi hakea joutoalueiden metsitystukea, tuesta enemmän metsäkeskuksen sivuilta: https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metsitystuki.  Kiinteistöllä Rainiola purkukuntoinen riihirakennus. Kiinteistöllä Salopalsta on metsälakikohde: puro, kuviolla 2 alueella yleiskaavassa merkintä: luo-3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y52)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y52)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistönkarttatuloste, Tieoikeus (000-2006-K3523) Lyytikkälän yksityistie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistönkarttatuloste, Tieoikeus (000-2006-K3523) Lyytikkälän yksityistie. Tieoikeus (000-2013-K14900)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-10-0 Karhusjärven jakokunnan vesialue, Yhteinen maa-alue 405-878-1-1 Karhusjärven erillinen vesijättö, Yhteinen vesialue 405-876-6-0 Metsäkansolan osakaskunta.