Hyvät hakkuumahdollisuudet tarjoava metsätila Syvämaisen tien varressa.

Puustoltaan monipuolinen metsätila. Puuston määrä 2671 m3. Metsikkö kuvioita eri kehitysvaiheissa, tarjoten hakkuumahdollisuuksia heti ja tulevaisuudessa. Uudistuskypsiä metsiä 31,7 % pinta-alasta.  Taimikoissa hirvituhoja.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste: Tieoikeus (000-2006-K3194), Syvänmaisen metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Kiinteistön karttatuloste: Tieoikeus (000-2006-K3194), Syvänmaisen metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-39-1 Alajoen yhteisten vesialueiden osakaskunta.