Kasvatusmetsisistä ja taimikoista muodostuvava määräala.

Noin 11,7 hehtaarin määräala lähellä Vainikkalan tietä. Metsäpinta-alasta 5,1 hehtaaria kasvatusmetsiä ja 5,0 hehtaaria taimikoita. Uudistuskypsää metsää 0,5 hehtaaria. Myyjä antaa määräalalle tieoikeuden Vainikkalantien varressa sijaitsevalta metsä/pelto liittymältä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Myyjä antaa määräalalle tieoikeuden

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-876-37-1 Rapattilan yhteisten vesialueiden osakaskunta