Kaksi metsätilaa rakennuksineen Kasarintien varrella. Tiloilla on kaksi rantarakennuspaikkaa (AM ja RA yleiskaavassa) Hirvaslammen rannalla!

Tiloilla on kaiken ikäisiä metsikkökuvioita.

Hirvaslammen rannalla on tiloilla kaksi rantarakennuspaikkaa: Rakentamaton rantarkennuspaikka (RA) kiinteistön Tervahauta 5:51 lounaiskulmassa. Yhden rakennupaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m2.  Kiinteistölle Uutela 5:59 (AM-alue) voi rakentaa uuden talon 25 metrin päähän rantaviivasta. Saunan (kooltaan max 25 k-m2) voi rakentaa 15 metrin päähän rantaviivasta (tarkemmin otekaavakartasta ja käävämääräyksistä (liite). Kiinteistöllä Uutela 5:59 olevat rakennukset ovat olleet kylmillään ja autioina ja ovat purkukuntoisia.

Metsiin, tontteihin ja rakennuksiin voi käydä tutustumassa omin päin.
Hyvä puuhapalsta Kasarintien ja hirvaslammen rannalla.
Kannattaa käydä tutustumassa!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (405-Y45). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 18.4.2011. Tarkemmin kaavakarttaote (liite).

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tarkemmin kaavakarttaote (liite). Kiinteistöllä Tervahauta 5:51 on yksi (1) yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka (RA) Hirvaslammen rannalla. Kiinteistölle Uutela 5:59 on (AM-alueelle) voi rakentaa uuden talon 25 metrin päähän rantaviivasta. Saunan (kooltaan max 25 k-m2) voi rakentaa 15 metrin päähän rantaviivasta, jos ei kyseessä ole luonnon tai maiseman kannalta arka alue, kuten vaikkapa avokallio tai luo-merkitty alue.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alueita ja tierasitteita. Tarkemmin molempien tilojen kartta- ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä (rasitustodistukset 15.10.2019).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tilat rajoittuvat osittain Kasarintiehen. Tarkemmin molempien tilojen kartta- ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet)

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Molemmat tilat: 1) Yhteinen vesialue 405-579-876-6 Talon n:o 5 vesialue. 2) Yhteinen maa-alue 405-579-878-3 Soranottopaikka Tarkemmin molempien tilojen kiinteistörekisteriotteet (liitteet)