Puustoinen metsätila Ylämaalla. Hyvät tieyhteydet. Kiinteistöllä metsäkämppä ja omaa rantaa.

Puustoinen metsätila 177 m3/ha Karhusuontien varressa. Puustonarvo n. 54.000 €. Metsät kasvatusmetsiä, osalla metsikkökuvioita harvennushakkuu tarvetta. Metsät hyvässä arvokasvu vaiheessa.  Tilalla metsäkämppä ja saunarakennus sekä kevytrakenteisa talousrakennuksia. Metsäkämppä valmistunut 1996, kerrosala 25 m2. Saunarakennus valmistunut 1996, kerrosala 8 m2. Rakennukset vaativat peruskorjausta ja osa rakennuksista purkukuntoisia.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y45)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yleiskaava (405-Y45)

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote ja Karttaote, Tieoikeus (000-2008-K30250)

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitustodistus

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote ja Karttaote, Tieoikeus (Y2003-28988) Karhusuon tie ja tieoikeus (Y2003-31028) Ehatoksen metsätie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriote, Yhteinen vesialue 405-483-876-1 Sirkjärven osakaskunnan vesialue ja Yhteinen vesialue 405-483-876-2 Talon n:o 1 yhteiset lammet.

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta