Tiistenjoella oleva runsaspuustoinen metsä.

Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää, n. 2,1 ha. Uudistuskypsää metsää on n. 1,9 ha ja nuorta kasvatusmetsää n. 1,8 ha.

Kasvupaikkaluokat tuoretta kangasta 1,7 ha ja kuivahkoa kangasta 4,1 ha.

Puuston määrä keskimäärin n. 170 m3 / ha. Hakattavaa löytyy lähes koko tilan alueelta, paitsi kuviolta 232.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 66 %, kuusta n. 28 % ja koivua n. 6 %.

Palsta sijaitsee Tiistenjoella. Kulku palstalle Tiisijärventieltä erkanevan Seppo Repolaisentien päästä lähtevän ajouran kautta. Matkaa palstalle kääntöympyrästä vajaa 200 m. Reitti merkitty maastoon oranssilla Metsätilojen nauhoilla.

Tilan rajoilla suuntaa antavasti oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Metsätila myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 26.4.2020, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: Oikeutetut: 408-408-3-62 METSÄKALLIO, 408-408-3-64 (X) MÄKINIEMI Rasitettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO Oikeutetut: 408-408-3-101 MÄKINIEMI Rasitettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Oikeutettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO Rasitetut: 408-408-3-64 (X) MÄKINIEMI 2) Tieoikeus Oikeutettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO Rasitetut: 408-408-3-101 MÄKINIEMI 3) Tieoikeus Oikeutetut: 408-408-3-62 METSÄKALLIO, 408-408-3-64 (X) MÄKINIEMI Rasitettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO 4) Tieoikeus Oikeutetut: 408-408-3-101 MÄKINIEMI Rasitettu: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO 5) Tieoikeus (000-2008-K37736) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 30.10.2008 Voimaantulopvm: 16.12.1985 Arkistoviite: 2:1041+9K Oikeutetut: 408-408-3-88 ALANGONVAINIO Rasitetut: 408-408-3-82 JUHANNES, 408-408-3-111 YLIPAAVOLA

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 408-408-876-2 Tiistenjoen läntisen jakokunnan yhteinen vesialue Rekisteröintipvm: 3.1.1998 Osuuden suuruus: 0,004334 / 2,541600 2) Yhteinen maa-alue 408-408-878-4 VENEVALKAMA Rekisteröintipvm: 25.7.1988 Osuuden suuruus: 0,004334 / 1,041600 3) Yhteinen maa-alue 408-408-878-5 MYLLYPALSTA Rekisteröintipvm: 25.7.1988 Osuuden suuruus: 0,004334 / 1,041600