Lapuan Lakaluomalla hyvien tieyhteyksien varrella olevat hyväpuustoiset metsäpalstat. Palstoille johtaa Haimarintieltä neljä hyväkuntoista metsätietä. 

Määräala koostuu kolmesta palstasta. Puusto on pääosin varttunutta kasvatusmetsää.

Puustosta on nuorta kasvatusmetsää n. 1,4 ha, varttunutta kasvatusmetsää n. 5,2 ha, uudistuskypsää metsää n. 3,7 ha, taimikkoa n. 2,8 ha sekä kitu- ja joutomaata (nevaa) n. 9,0 ha.

Kasvupaikkaluokat (kangasta tai vastaavaa suota) tuoretta kangasta n. 5,2 ha, kuivahkoa kangasta n. 5,1 ha ja kuivaa kangasta n. 2,8 ha. Lisäksi kitumaata n. 1,3 ha  ja joutomaata n. 7,7 ha.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla n. 83,1 m3 / ha ja  varsinaisella puustoalalla n. 178,3 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 61 %, kuusta n. 33 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 6 %.

Palstalla on hakkuumahdollisuuksia, uudistus- ja harvennushakkuuta usealla eri kuviolla, lisäksi myös taimikonhoitoa.

Osalla palstan rajoista suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

Määräala myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 22.8.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita, katso kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeuksia, katso kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 408-876-4-0 YHTEISET VESIALUEET Rekisteröintipvm: 4.11.1996 Osuuden suuruus: 0,008728 / 26,791700