Kaksi metsätilaa hakkuumahdollisuuksin

Myynnissä Poutunmetsä 71:2 ja Koivusaari 7:69 -nimiset tilat Lapuan kaupungissa. Poutunmetsä sijaitsee Rajamäellä ja sen kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 5,480 hehtaaria koostuen yhdestä palstasta. Koivusaari puolestaan sijaitsee Poutunmetsästä noin 2,4 kilometriä linnuntietä luoteeseen Särkymänevan takana ja sen kiinteistörekisteriotteen mukainen pinta-ala on 0,6400 hehtaaria koostuen yhdestä palstasta.

Poutunmetsän metsikkökuviot ovat pääosin uudistuskypsiä kuusivaltaisia metsiä ja maapohjat hyvää MT-tyyppiä. Kuviolla 5 on hieman vaihtelevaa kuusentaimikkoa, jossa olisi hoitotarvetta (osittain jo tehty). Tilalle on olemassa kiinteistörekisteriotteen mukainen 5 metriä leveä tieoikeus, mutta kyseistä reittiä ei ole hakattu auki tai tehty kulkukelpoiseksi tilalle saakka. Poutunmetsällä ainespuuta on arviolta 743 m3, josta tukkipuuta 424 m3. 

Koivusaaren tila on uudistuskypsää mäntyvaltaista metsää ja maapohja VT-turvekangasta. Tilan pohjoislaidalla kulkee hyvä soratie. Koivusaarella ainespuuta on arviolta 104 m4, josta tukkipuuta 40 m3. Koivusaaren tila sijaitsee Lapuanjoen tulvavaara-alueella (kts. liite alueesta).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriotteet ja rasitekartat. Koivusaari 7:69 sijaitsee Lapuanjoen tulvavaara-alueella, kts. liite tulvavaara-alueesta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet ja rasitekartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriotteet