Runsaspuustoinen metsätila Lapuan Kauhajärvellä.

Myydään hyväpuustoinen ja -kasvupohjainen metsätila Lapuan Kauhajärvellä.

Tila on puustoltaan kokonaan 04 kehitysluokan uudistushakkuu kelpoisuuden täyttävää metsää. Puuston koko ja määrä vaihtelee tilan sisällä, ollen järeimmillään  ja suurimmillaan pellonreunassa. 

Maapohjaltaan tila on kokonaan tuoretta kangasta. Uudistushakkuussa suositeltava uudistusketju olisi mätästys ja kuusen istutus.

Tila rajautuu suureltaosin peltoon sen itä-, etelä- ja länsireunalta. Tilan kaikki rajat on merkitty maastoon suuntaa antavasti oranssilla metsatilat.fi kuitunauhalla.

Lähimmillään tilan rajalle on peltotieltä noin 85 metriä (kohta merkittynä kuviokartassa tähdellä). 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Virallista kulkuoikeutta ei ole vahvistettu kiinteistörekisteriotteessa eikä lohkomisaisakirjoissa. Kulkuoikeuden virallistaminen vaatii yksityistietoimituksen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 408-409-876-1 Kauhajärven jakokunnan yhteinen vesialue, 2) Yhteinen maa-alue 408-409-878-4 HIEKKA-, SAVI- JA MUTAPALSTAT, 3) Yhteinen maa-alue 408-409-878-11 SORAPAIKKA KUMPUSALOSSA, 4) Yhteinen maa-alue 408-409-878-15 SAVENOTTOPAIKKA, 5) Yhteinen maa-alue 408-409-878-20 Sorapalsta