Runsaspuustoinen metsäpalsta Lapuan Hellanmaalla. 

Hyvällä kehitysluokkajakaumalla oleva metsäpalsta.

Määräala kostuu suureltaosin ravinteikkaista kivennäismaista. Pinta-alasta yli 60% mustikkatyypin- tai  ravinteikaapaa kasvupohjaa.

Pastalla on runsaati hakkuu mahdollisuuksia.

Noin 4,5 ha suuruinen alue, olisi uudistushakkuu kelpoista ( kuviot 32, 33, 34, 36, 39 ja 41). Kuvioilla 36 ja 35 poikkeuskellisen ikäkäs ja järeä metsä. Kuviot 33 ja 34 eivät ole kovinkaan vahoja, mutta niiden puustossa ei ole juurikaan kasvukykyä.

Kuvioilla 42 ja 40 on kiireellinen ensiharvennustarve, josta paras kertymä tulisi energiapuuna. Kuvioiden ennakkoraivuu on välttämätön, ennen koneellista hakkuuta. 

Kuvioilla 37, 37.1 ja 38 on vaihtelva nuorimetsä, joissa kiireellinen taimikonhoito/ raivuu tarve. 

Kuvio 43 on hyvässä kasvussa ja sillä harvennustarvetta on jälleen noin 10 vuoden kuluttua. 

Määräala sijaitsee noin 250metrin etäisyydellä Hellanmaantiestä. Sijainnin ja ja maapohjan ansiosta se on kohtuulisen hyvin saavutettavissa myös hoito- ja puunkorjuutöiden osalta. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Määräalan kautta ( kuvion 42 pohjoisreunassa oleva ajoura) on tieoikeus naapuritilalla 140:12. Kuviolla 43 olevan kallion kautta kiertää ulkoilureitti. Kuvioiden 42 ja 43 rajalla on noin 300m2 suuruinen peltopalsta, jota on viljellyt ulkopuolinen taho suullisella vuokrasopimuksella. Pellossa ei ole tukioikuksia, jotka seuraisivat mukana kaupassa. Määräalalla on voimassa oleva metsästysvuokrasopimus Hellanmaan metsästysseuran kanssa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Virallinen kulkuoikeus määräytyy lohkomistoimituksessa.

Osuus yhteisiin Ei ole