Lapualla Uusi-Pökäntien varrella sijaitseva hyväpuustoinen metsätila. Tilalla hirsirunkoiset metsäkämppä ja sauna sekä kevytrakenteinen "kesäkeittiö" ja vanha huonokuntoinen ulkorakennus. Osoite Uusi-Pökäntie 49, Lapua.

Metsä:

Metsätila koostuu yhdestä palstasta. Puusto on pääosin uudistuskypsää.

Puustosta on uudistuskypsää metsää n. 1,0 ha, nuorta kasvatusmetsää n. 0,9 ha, varttunutta kasvatusmetsää n. 0,2 ha ja taimikkoa n. 0,3 ha.

Kasvupaikkaluokka tuoretta kangasta.

Puuston määrä keskimäärin koko pinta-alalla n. 135 m3 / ha ja  varsinaisella metsäalalla n. 155 m3 / ha.

Puulajisuhteet: mäntyä n. 20 %, kuusta n. 77 % sekä koivua ja muuta lehtipuuta n. 3 %.

Rakennukset:

Hirsirunkoinen kämppä, ulkomitat n. 4,1 m x 3,9 m. Hirsirunkoinen sauna, ulkomitat n. 2,6 m x 2,1 m. Lisäksi kevytrakenteinen "kesäkeittiö" ja vanha huonokuntoinen ulkorakennus. Pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu.

Tilan rajoilla suuntaa antava oranssi Metsätilojen nauhoitus.

 

Metsätila myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset välittäjälle viimeistään sunnuntaina 31.1.2021, vuorokauden loppuun mennessä!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita: 1) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ Rasitetut: 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-6 METSÄPIRTTI 2) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-3 KANGAS Rasitettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ 3) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-7 VANHAPAIKKA Rasitettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ 4) Tieoikeus (000-2008-K31629) Tieoikeus /1 Leveys: 6 m Rekisteröintipvm: 30.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ, 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-7 VANHAPAIKKA Rasitetut: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ, 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-6 METSÄPIRTTI

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

1) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ Rasitetut: 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-6 METSÄPIRTTI 2) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-3 KANGAS Rasitettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ 3) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-7 VANHAPAIKKA Rasitettu: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ 4) Tieoikeus (000-2008-K31629) Tieoikeus /1 Leveys: 6 m Rekisteröintipvm: 30.10.2008 Voimaantulopvm: 10.9.1991 Arkistoviite: 4:419 Oikeutetut: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ, 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-7 VANHAPAIKKA Rasitetut: 408-405-37-2 UUSIPÖKKÄ, 408-405-37-3 KANGAS, 408-405-37-4 PALO, 408-405-37-6 METSÄPIRTTI

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 408-405-878-1 MYLLYTONTTI Rekisteröintipvm: 10.4.1986 Osuuden suuruus: 0,001469 / 0,708300 2) Yhteinen vesialue 743-876-3-0 YHTEISET VESIALUEET( 408-876-3-0, 743-876-3-0) Rekisteröintipvm: 1.1.2009 Osuuden suuruus: 0,002274 / 26,786289

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta