Runsaasti varttunutta kasvatusmetsää hyvän metsäautotien päässä. 

Porin Laviassa metsäpalsta, johon kuuluu erillinen palsta vesialuetta. Varttuneiden kasvatusmetsien osuus on lähes puolet, joten tulevaisudessa on paljon hakattavaa.  Uudistuskypsää metsää on vajaa 3 hehtaaria, lisäksi on taimikoita. Palstalle on hyvä tie.

Tarjoukset välittäjälle 31.8.2020

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole