Metsätila Tykkitien ja  Vesikiventien risteyksessä.

Hyvien tieyhteyksien varella oleva metsätila. Pääasiassa nuorta kasvavaa metsää mutta myös uudistuskypsää metsikköä.

Tilaan kuuluu venevalkamaosuus mutta se ei ole rannassa, on pieni ja on paljon osakkaita.

Kannattaa käydä tutustumassa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja puhelinlinja. Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 416-431-878-2 Myllypalsta. 2) Yhteinen vesialue 416-876-2-0 Torviniemen osakaskunta. 3) Yhteinen maa-alue 416-878-2-1 Venevalkama. Tarkemmin karttaotteet ja kiinteistörekisteriotteet (liitteet).