Erittäin puustoinen metsätila Valkianiementien varrella.

Puusto pääasiassa uudistuskypsää metsää. 
Hyvät tieyhteydet. Sijaitsee Valkianiementien varrella.
Tila rajoittuu koilliskulmasta Kivijärveen.
Kannattaa käydä paikan päällä tutustumassa!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (416-170400-17). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 17.4.2000.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalla ei ole yleiskaavan mukaista rantarakennuspaikkaa. Tarkemmin kaavakarttaote ja ote kaavamääräyksistä (liite).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita ja sähkölinja Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet). Valkianiementie kulkee tilan poikki.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 416-876-1-0 Ruomin osakaskunta. Tarkemmin kiinteistörekisteriote (liite)